Bartosz Sawiński

Rola

Trener przygotowania motorycznego